A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

DZIĘKUJEMY ZA OBECNOŚĆ NA DOTYCHCZASOWYCH MECZACH WYJAZDOWYCH! 

Wkrótce pojawią się tutaj informacje na temat kolejnego wyjazdu.